Cảm xúc chủ đạo của bài thơ Tôi yêu em” được thể hiện qua:

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Cảm xúc chủ đạo của bài thơ “Tôi yêu em” được thể hiện qua:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X