Thủ pháp nghệ thuật nào được tác giả sử dụng trong đoạn trích Người cầm quyền

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Thủ pháp nghệ thuật nào được tác giả sử dụng trong đoạn trích “Người cầm quyền khôi phục uy quyền”?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X