Nhan đề Người trong bao mang ý nghĩa ẩn dụ cho những con người nào?

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Nhan đề Người trong bao mang ý nghĩa ẩn dụ cho những con người nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X