Câu nào không nói về bài thơ Tôi yêu em” của A.X.Pu-skin?

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Câu nào không nói về bài thơ “Tôi yêu em” của A.X.Pu-skin?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: N, C, D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X