Ý nào dưới đây không phù hợp khi giải thích vì sao sử học là một khoa học có

Xuất bản: 11/12/2023 - Cập nhật: 11/12/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Ý nào dưới đây không phù hợp khi giải thích vì sao sử học là một khoa học có tính liên ngành?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Vì sử học là môn khoa học cơ bản, chi phối các môn khoa học khác không phù hợp khi giải thích vì sao sử học là một môn khoa học có tính liên ngành.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X