Tư liệu 1:

Xuất bản: 11/12/2023 - Cập nhật: 11/12/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Khai thác các tư liệu 1, 2, 3 (Lịch sử 10, tr. 20 - 21) và cho biết: Các tư liệu đó là kết quả của việc ứng dụng tri thức/phương pháp nghiên cứu của ngành nào?
Tư liệu 1:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tư liệu 1 là kết quả của việc ứng dụng tri thức/phương pháp nghiên cứu của ngành Địa lí học.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X