Với Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương giữa Pháp và Nhật kí vào ngày 23 -7-

Xuất bản: 10/09/2020 - Cập nhật: 10/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Với Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương giữa Pháp và Nhật kí vào ngày 23 -7- 1941, Pháp đã thừa nhận Nhật có quyền gì ở Đông Dương?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Với Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương giữa Pháp và Nhật kí vào ngày 23 -7- 1941, Pháp đã thừa nhận Nhật có quyền sử dụng tất cả các sân bay và cửa biển ở Đông Dương vào mục đích quân sự

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X