Việc ký kết Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với

07/01/2021 81

Câu Hỏi:
Việc ký kết Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với Pháp đã chứng tỏ
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Việc ký kết Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với Pháp đã chứng tỏ chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng và Chính phủ ta.
Hiệp định được kí kết mang lại cả lợi ích cho ta và Pháp. Trong đó, đối với ta, ta đã tranh thủ được thời gian hòa hoãn để chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến chống Pháp về sau, đồng thời, đuổi được 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc ra khỏi nước ta.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X