Từ nửa cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới

Xuất bản: 03/09/2020 - Cập nhật: 03/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Từ nửa cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Từ nửa cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức Chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X