Từ năm 1978 đến nay, Trung Quốc

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Từ năm 1978 đến nay, Trung Quốc

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Từ năm 1978 đến nay, Trung Quốc tiến hành công cuộc cải cách mở cửa.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X