Trước nguy cơ xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và chiến tranh thế giới mới, quốc tế cộng sản đã

Xuất bản: 25/10/2021 - Cập nhật: 08/09/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Trước nguy cơ xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và chiến tranh thế giới mới, quốc tế cộng sản đã:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng:

Trước nguy cơ xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và chiến tranh thế giới mới, quốc tế cộng sản đã thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít, chống chiến tranh ở nhiều nước tư bản.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930?

Nội dung phản ánh không đúng về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930 là Phong trào diễn ra quyết liệt, hình thức đấu tranh vũ trang là chủ yếu. Bởi cao trào cách mạng đấu tranh vũ trang bắt đầu từ giai đoạn 1930 - 1931, cao trào được mở đầu ở...

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ I đến năm 1949, ở Trung Quốc đã xảy ra bao nhiêu cuộc nội chiến ?

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ I đến năm 1949, ở Trung Quốc đã xảy ra 3 cuộc nội chiến.

Trong chiến tranh thế giới thứ I chiến dịch Véc-đoong năm 1916 diễn ra ở nước nào?

Trong chiến tranh thế giới thứ I chiến dịch Véc-đoong năm 1916 diễn ra ở Pháp

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào sau đây ở Đông Bắc Á trở thành một trong bốn “con rồng” kinh tế châu Á?

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, bốn con rồng kinh tế châu Á là: Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và Hồng Kông.

Sự kiện nào dưới đây tạo ra bước ngoặt của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai?

Sự kiện tạo ra bước ngoặt của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai là chiến thắng Xtalingrat (11/1942).

Tổ chức nào dưới đây tiêu biểu cho khuynh hướng tư sản ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Việt Nam Quốc dân đảng là tổ chức tiêu biểu cho khuynh hướng tư sản ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Nội dung nào sau đây là nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?

Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là chính sách bành trướng, xâm lược của các nước phát xít.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỉ XX là

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỉ XX là mâu thuẫn giữa các nước về vấn đề thuộc địa.

Một trong những nguyên nhân bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là:

Một trong những nguyên nhân bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là do chính sách nhượng bộ của chính phủ các nước Anh, Pháp đối với phe phát xít.

Trong hai mươi năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia đã vươn lên trở thành trung tâm kinh tế-tài chính lớn nhất là

Trong hai mươi năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia đã vươn lên trở thành trung tâm kinh tế- tài chính lớn nhất là Mĩ.

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X