Trung và Nam Mĩ có tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số vào loại:

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Trung và Nam Mĩ có tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số vào loại:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 7 mới nhất

X