Tốc độ đô thị hóa nhanh ở Trung và Nam Mĩ là hệ quả của:

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Tốc độ đô thị hóa nhanh ở Trung và Nam Mĩ là hệ quả của:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 7 mới nhất

X