Trắc nghiệm Địa 7 bài 43: Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ

Trắc nghiệm Địa lí lớp 7 bài 43 bao gồm câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp các bạn ôn tập kiến thức và nội dung bài Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ

Câu 1. Bộ tộc nào là người bản địa của Trung và Nam Mĩ.
Câu 2. Người da đen châu Phi bị bán sang châu Mĩ vào thời gian nào?
Câu 3. Thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha xâm chiếm Trung và Nam Mĩ vào thời gian nào?
Câu 4. Các nước Trung và Nam Mĩ bắt đầu giành được độc lập từ khi nào?
Câu 5. Nước đầu tiên giành được độc lập ở Trung và Nam Mĩ là nước nào?
Câu 6. Vùng nào thưa dân nhất (mật độ dân số thấp nhất) Trung và Nam Mĩ?
Câu 7. Trung và Nam Mĩ có tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số vào loại:
Câu 8. Xao Pao-lô là thành phố đông dân nhất Nam Mĩ, thuộc nước nào?
Câu 9. Lễ hội Các na-van diễn ra hàng năm ở nước nào thuộc Nam Mĩ?
Câu 10. Tốc độ đô thị hóa nhanh ở Trung và Nam Mĩ là hệ quả của:

đáp án Trắc nghiệm Địa 7 bài 43: Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 D
Câu 2 B Câu 7 A
Câu 3 C Câu 8 B
Câu 4 D Câu 9 B
Câu 5 C Câu 10 C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X