Trong vùng núi Đông Bắc những đỉnh núi cao > 2000m thường tập trung ở đâu?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 15/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong vùng núi Đông bắc những đỉnh núi cao > 2000m thường tập trung ở đâu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong vùng núi Đông bắc những đỉnh núi cao > 2000m thường tập trung ở thượng nguồn Sông Chảy.

Ở vùng núi Đông Bắc, những đỉnh núi cao trên 2000m nằm ở thượng nguồn sông Chảy. Phía biên giới Viêt – Trung như Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn là các khối núi đá vôi (trên 1000m). Trung tâm là đồi núi thấp, cao trung bình 500 - 600m.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đỉnh núi nào sau đây không thuộc vùng núi Đông Bắc?

Đỉnh Phu Luông không thuộc vùng núi Đông Bắc, nó thuộc dãy Hoàng Liên Sơn thuộc vùng núi Tây Bắc.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 10.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết nhận định nào sau đây đúng nhất về đặc điểm của bốn cánh cung ở vùng núi Đông Bắc?

Đặc điểm của bốn cánh cung ở vùng núi Đông Bắc là chụm lại ở Tam Đảo mở rộng về phía Bắc và Đông.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 13.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, ranh giới tự nhiên giữa vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc là

Ranh giới tự nhiên giữa vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc là sông Hồng.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 10.

Thung lũng sông tạo nên ranh giới giữa vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc là

Thung lũng sông tạo nên ranh giới giữa vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc là thung lũng sông Hồng

Đặc điểm nổi bật không phải của vùng núi Đông Bắc là:

Đặc điểm nổi bật không phải của vùng núi Đông Bắc là đồng bằng rộng lớn ở hạ lưu sông.

Ở vùng núi Đông Bắc, từ Tây sang Đông lần lượt là các cánh cung:

Ở vùng núi Đông Bắc, từ Tây sang Đông lần lượt là các cánh cung Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều.

Vùng núi Đông Bắc là nơi lạnh nhất nước ta, nguyên nhân là

Vùng núi Đông Bắc là nơi lạnh nhất nước ta, nguyên nhân là do chịu tác động lớn của gió mùa Đông Bắc.

Ở vùng núi Đông Bắc, dân tộc nào tham gia đấu tranh trong phong trào đấu tranh của dân tộc thiểu số?

Ở vùng núi Đông Bắc, dân tộc tham gia đấu tranh trong phong trào đấu tranh của dân tộc thiểu số là Hán, Nùng, Dao.

Vùng núi Đông Bắc là nơi lạnh nhất nước ta do:

Vùng núi Đông Bắc là nơi lạnh nhất nước ta do chịu tác động lớn của gió mùa Đông Bắc. 

Vùng núi Đông Bắc là nơi đón những đợt gió mùa Đông Bắc đầu tiên và cũng là nơi đón những đợt gió mùa Đông Bắc cuối cùng kết hợp với địa hình có hướng vòng cung mở rộng về phía Bắc (đóng gió) nên vùng núi Đông Bắc chịu ảnh hưởng lớn nhất của gió mùa Đông Bắc và lạnh nhất nước ta.

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X