Đặc điểm không đúng với dải đồng bằng ven biển miền Trung?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đặc điểm không đúng với dải đồng bằng ven biển miền Trung?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Dải đồng bằng ven biển miền Trung được bồi đắp chủ yếu bởi phù sa biển.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X