Trong khu vực Đông Nam Á, nước nào chưa gia nhập ASEAN?

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong khu vực Đông Nam Á, nước nào chưa gia nhập ASEAN?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X