Biểu hiện nào sau đây cho thấy thương mại thế giới phát triển mạnh?

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 30/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Biểu hiện nào sau đây cho thấy thương mại thế giới phát triển mạnh?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Biểu hiện của thương mại thế giới phát triển mạnh là tốc độ tăng trưởng thương mại luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu, tổ chức Thương mại thế giới WTO chi phối 95% hoạt động thương mại thế giới và có vai trò to lớn trong thúc đẩy tự do hóa thương mại

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa (diễn ra từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX) là sự ra đời của

A. Tổ chức Hiệp ước Vácsava.

B. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

C. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).

D. các tổ chức liên kết thương mại quốc tế.

Xu thế toàn cầu hóa đặt ra cho các nước đang phát triển nhiều thách thức, chủ yếu là do các nước này

A. chưa có tính đoàn kết dân tộc.

B. có sự phân hóa giàu nghèo.

C. có trình độ sản xuất thấp.

D. chưa có bản sắc văn hóa dân tộc.

Biểu hiện của thị trường tài chính quốc tế được mở rộng là

A. Sự sáp nhập cuả các ngân hàng lại với nhau

B. Nhiều ngân hàng được nối với nhau qua mạng viễn thông điện tử

C. Sự kết nối giữa các ngân hàng lớn với nhau

D. Triệt tiêu các ngân hàng nhỏ

Biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế là

A. thương mại thế giới phát triển mạnh

B. vai trò công ty xuyên quốc gia giảm

C. các nước nâng cao quyền tự chủ về kinh tế

D. đầu tư ra nước ngoài giảm nhanh

Biểu hiện nào sau đây không phải là biểu hiện của toàn cầu hóa?

A. Chiến tranh xảy ra trên toàn cầu

B. Thị trường quốc tế mở rộng

C. Thương mại thế giới phát triển mạnh

D. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh

Ý nào sau đây không phải ý nghĩa của Tổ chức Thương mại thế giới phát triển mạnh?

A. Hàng hóa có điều kiện lưu thông rộng rãi.

B. Thúc đẩy tự do hóa thương mại.

C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới.

D. Làm nền kinh tế thế giới phát triển năng động hơn.

Nhân tố nào thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế diễn ra ngày càng mạnh mẽ?

A. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế giữa các nhóm nước.

B. Nhu cầu giao lưu quốc tế, trao đổi hàng hóa ngày càng tăng.

C. Dỡ bỏ các rào cản trong thương mại, đầu tư, dịch vụ, công nghệ....

D. Sự ra đời và vai trò ngày càng lớn của các công ty xuyên quốc gia.

Biểu hiện tiêu cực của toàn cầu hóa kinh tế là

A. tăng trưởng kinh tế toàn cầu

B. thúc đẩy sản xuất phát triển

C. tăng cường sự hợp tác quốc tế

D. gia tăng khoảng cách giàu nghèo

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X