Trong các vật sau, vật nào không có động năng?

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 06/12/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Trong các vật sau, vật nào không có động năng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Hòn bi nằm yên trên mặt sàn không chuyển động nên không có động năng
⇒ Đáp án A

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật có cả động năng và thế năng? Chọn mốc thế năng tại mặt đất.


- Một máy bay đang chuyển động trên đường băng của sân bay, một ô tô đang chuyển động trên đường ⇒ có động năng.
- Một ô tô đang đỗ trong bến xe ⇒ không có động năng vì ô tô đang đỗ.
- Một máy bay đang bay trên cao ⇒ có cả động năng và thế năng.
⇒ Đáp án C

Động năng của vật phụ thuộc vào yếu tố nào?


Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng. Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng càng lớn
⇒ Đáp án D

Quan sát trường hợp quả bóng rơi chạm đất, nó nảy lên. Trong thời gian nảy lên thế năng và động năng của nó thay đổi như thế nào?


Quả bóng rơi chạm đất, nó nảy lên. Trong thời gian nảy lên động năng giảm, thế năng tăng
⇒ Đáp án D

Trong các quá trình biến đổi từ động năng sang thế năng và ngược lại, điều gì luôn xảy ra với cơ năng?

Trong các quá trình biến đổi từ động năng sang thế năng và ngược lại, cơ năng luôn bị hao hụt. Chỉ khi bỏ qua sự mất mát năng lượng thành các dạng năng lượng khác thì cơ năng mới được bảo toàn

Một viên bi lăn từ đỉnh mặt phẳng nghiêng xuống như hình vẽ. Hòn bi có động năng lớn nhất ở:

Đáp án B
Ta có: Vật có khối lượng càng lớn và ở càng cao thì thế năng hấp dẫn càng lớn.
=> Hòn bi ở vị trí C - thấp nhất sẽ có thế năng nhỏ nhất, nếu chọn mốc thế năng tại mặt đất thì thế năng tại C bằng 0.

Quan sát trường hợp quả bóng rơi chạm đất, nó nảy lên. Trong thời gian nảy lên thế năng và động năng của nó thay đổi thế nào?

Đáp án D
Trong thời gian quả bóng nảy lên thì động năng của quả bóng giảm và thế năng của quả bóng tăng.

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có sự chuyển hóa thế năng thành động năng?

Đáp án D
Cả ba trường hợp trên đều có sự chuyển hóa thế năng thành động năng.
A - thế năng đàn hồi => động năng
B, C - thế năng hấp dẫn => động năng

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có sự chuyển hóa thế năng thành động năng?


Mũi tên được bắn đi từ cung, nước trên đập cao chảy xuống, hòn bi lăn từ đỉnh dốc xuống dưới có sự chuyển hóa thế năng thành động năng
⇒ Đáp án D

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X