Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 16 có đáp án

Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 16 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 16 Vật lý lớp 8 Cơ năng có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Vật có cơ năng khi:
Câu 2. Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào? Chọn câu trả lời đầy đủ nhất.
Câu 3. Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Câu 4. Nếu chọn mặt đất làm mốc để tính thế năng hấp dẫn thì trong các vật sau đây vật nào không có thế năng?
Câu 5. Trong các vật sau, vật nào không có thế năng (so với mặt đất)?
Câu 6. Động năng của vật phụ thuộc vào yếu tố nào?
Câu 7. Trong các vật sau, vật nào không có động năng?
Câu 8. Điều nào sau đây đúng khi nói về cơ năng? Hãy chọn câu đúng nhất.
Câu 9. Một lò xo làm bằng thép đang bị nén lại. Lúc này lò xo có cơ năng. Vì sao lò xo có cơ năng?
Câu 10. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật có cả động năng và thế năng? Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 16: Cơ năng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2CCâu 7A
Câu 3BCâu 8D
Câu 4CCâu 9B
Câu 5ACâu 10C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X