Trái Đất hoàn thành một vòng tự quay quanh trục của mình trong khoảng thời gian

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trái Đất hoàn thành một vòng tự quay quanh trục của mình trong khoảng thời gian
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 7

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X