Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh trục không tạo ra hiện tượng:

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh trục không tạo ra hiện tượng:
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 7

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh trục tạo ra hiện tượng: Ngày đêm luân phiên nhau; sự lệch hướng chuyển động của các vật thể theo chiều kinh tuyến. Giờ trên Trái Đất.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X