Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 20

Bài tập trắc nghiệm Địa lí 6 bài 20 có đáp án

Câu 1. Khả năng thu nhận hơi nước của không khí càng nhiều khi:
Câu 2. Nguồn chính cung cấp hơi nước cho khí quyển là:
Câu 3. Lượng hơi nước chứa được càng nhiều, khi nhiệt độ không khí:
Câu 4. Để tính lượng mưa rơi ở một địa phương, người ta dùng dụng cụ:
Câu 5. Để đo độ ẩm không khí người ta dùng dụng cụ:
Câu 6. Khi không khí đã bão hòa mà vẫn được cung cấp thêm hơi nước thì:
Câu 7. Lượng mưa trên thế giới phân bố:
Câu 8. Lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 200C là:
Câu 9. Ở nhiệt độ 00C, lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được là bao nhiêu?
Câu 10. Việt Nam nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu?
Câu 11. Tại sao không khí có độ ẩm?
Câu 12. Sau khi bỏ nước đá vào trong cốc đựng nước, ta thấy có những giọt nước bám bên ngoài thành cốc là do:

đáp án Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 20

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 7C
Câu 2DCâu 8D
Câu 3BCâu 9B
Câu 4DCâu 10C
Câu 5CCâu 11C
Câu 6BCâu 12B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X