Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 24

Bài tập trắc nghiệm Địa lí 6 bài 24 có đáp án

Câu 1. Nguyên nhân sinh ra thủy triều?
Câu 2. Trên Trái Đất, nước mặn chiếm bao nhiêu trong toàn bộ khối lượng nước trên Trái Đất?
Câu 3. Dòng biển nào sau đây là dòng biển lạnh?
Câu 4. Độ muối hay độ mặn trung bình của nước biển và đại dương là bao nhiêu?
Câu 5. Nguyên nhân chủ yếu sinh ra sóng là do:
Câu 6. Độ muối của nước biển và đại dương là do:
Câu 7. Biển Ban-tich có độ muối rất thấp là do:
Câu 8. Nguyên nhân chủ yếu gây ra sóng thần là do:
Câu 9. Độ muối của biển nước ta:
Câu 10. Nước biển và đại dương có mấy sự vận động
Câu 11. Trên Trái Đất, nước mặn chiếm bao nhiêu trong toàn bộ khối lượng nước trên Trái Đất?
Câu 12. Độ muối hay độ mặn trung bình của nước biển và đại dương là:
Câu 13. Độ muối của biển nước ta:
Câu 14. Trên thế giới có mấy loại dòng biển:
Câu 15. Sóng biển là:
Câu 16. Có mấy loại thủy triều:
Câu 17. Đâu là dòng biển lạnh trên thế giới
Câu 18. Nguyên nhân sinh ra thủy triều là:
Câu 19. Nguyên nhân chủ yếu sinh ra sóng là do:
Câu 20. Nguyên nhân sinh ra độ muối của nước biển là do:
Câu 21. Tại sao biển Ban-tích có độ muối rất thấp?
Câu 22. Nguyên nhân sinh ra sóng thần là do:

đáp án Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 24

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 12B
Câu 2BCâu 13C
Câu 3CCâu 14B
Câu 4BCâu 15A
Câu 5ACâu 16B
Câu 6ACâu 17C
Câu 7DCâu 18D
Câu 8ACâu 19A
Câu 9CCâu 20A
Câu 10CCâu 21D
Câu 11BCâu 22A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X