Trục Trái Đất là:

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trục Trái Đất là:
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 7

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trục quay của Trái Đất: Một đường thẳng tưởng tượng xuyên tâm cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định, ngiêng 66°33' trên mặt phẳng quỹ đạo.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X