Cùng một lúc, trên Trái Đất có bao nhiêu giờ khác nhau?

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cùng một lúc, trên Trái Đất có bao nhiêu giờ khác nhau?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 7

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Người ta chia Trái Đất thành 24 múi giờ (khu vực giờ). Mỗi khu vực có một giờ riêng, đó là giờ khu vực.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X