Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 22

Bài tập trắc nghiệm Địa lí 6 bài 22 có đáp án

Câu 1. Có bao nhiêu khối khí hậu trên bề mặt của Trái Đất
Câu 2. Đới nóng (hay nhiệt đới) nằm giữa:
Câu 3. Loại gió thổi thường xuyên trong khu vực đới nóng là:
Câu 4. Các mùa trong năm thể hiện rất rõ là đặc điểm của đới khí hậu nào?
Câu 5. Loại gió thổi thường xuyên ở khu vực đới lạnh là:
Câu 6. Các đới khí hậu trên Trái Đất là:
Câu 7. Trên bề mặt trái đất có bao nhiêu vành đai nhiệt:
Câu 8. Sự phân hóa khí hậu trên bề mặt Trái Đất phụ thuộc vào nhiều nhân tố trong đó quan trọng nhất là:
Câu 9. Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu đới nóng?
Câu 10. Việt Nam nằm ở đới khí hậu nào?

đáp án Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 22

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6C
Câu 2BCâu 7D
Câu 3ACâu 8C
Câu 4BCâu 9B
Câu 5CCâu 10D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X