Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 26

Bài tập trắc nghiệm Địa lí 6 bài 26 có đáp án

Câu 1. A. Hữu cơ và nước
Câu 2. Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất là:
Câu 3. Thành phần khoáng của lớp đất có đặc điểm là:
Câu 4. Đặc điểm nào không đúng với thành phần hữu cơ trong đất
Câu 5. Những loại đất hình thành trên đá mẹ granit thường có:
Câu 6. Trong sản xuất nông nghiệp, loại đất dùng để trồng cây công nghiệp lâu năm:
Câu 7. Đặc điểm nào sau đây không đúng với thành phần khoáng của lớp đất?
Câu 8. Trong sản xuất nông nghiệp, loại đất tốt nhất dùng để trồng cây lúa là:
Câu 9. Thành phần hữu cơ của lớp đất có đặc điểm là:
Câu 10. Nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ trong đất là
Câu 11. Thổ nhưỡng là:
Câu 12. Những loại đất hình thành trên đá mẹ granit thường có:
Câu 13. Trong sản xuất nông nghiệp, loại đất dùng để trồng cây công nghiệp lâu năm:

đáp án Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 26

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 8C
Câu 2BCâu 9C
Câu 3BCâu 10D
Câu 4DCâu 11B
Câu 5CCâu 12C
Câu 6DCâu 13D
Câu 7C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X