Tốt nghiệp trung học phổ thông do học hành không giỏi nên An quyết định không

10/11/2020 543

Câu Hỏi:
Tốt nghiệp trung học phổ thông do học hành không giỏi nên An quyết định không thi đại học mà ở nhà học nghề làm mì của gia đình mình. Em quyết tâm nói: Nghề làm mì đã nuôi sống bao thế hệ gia đình ta, con sẽ nối tiếp và làm giàu bằng chính nghề này. An đã thực hiện tốt nội dung nào trong mục tiêu, phương hướng cơ bản của chính sách việc làm?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X