Tổ chức nhà nước quân chủ sơ khai thời Đinh – Tiền Lê gồm

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 11/09/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Tổ chức nhà nước quân chủ sơ khai thời Đinh - Tiền Lê gồm:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tổ chức nhà nước quân chủ sơ khai thời Đinh - Tiền Lê gồm ba ban: Văn ban, Võ ban và Tăng ban.

Giải thích: Nhà Đinh và nhà Tiền Lê đã xây dựng nên một nhà nước quân chủ sơ khai gồm 3 ban: Văn ban, Võ ban và Tăng gia, chia nước thành 10 đạo, tổ chức quân đội theo hướng chính quy.

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Bộ máy nhà nước thời Trần được tổ chức theo chế độ nào?

Bộ máy nhà nước thời Trần được tổ chức theo chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, tập trung cao độ dựa trên nền tảng quý tộc họ Trần.
- Đứng đầu là vua, nắm mọi quyền hành.
- Thực hiện chế độ Thái thượng hoàng, cùng vua (con) cai quản đất nước.

Tổ chức nhà nước thời Văn Lang – Âu Lạc là:

Tổ chức nhà nước thời Văn Lang - Âu Lạc là Vua - Lạc hầu, Lạc tướng - bồ chính.

Nhận xét nào dưới đây không đúng khi đánh giá về tổ chức nhà nước thời nhà Ngô?

Nhận xét không đúng khi đánh giá về tổ chức nhà nước thời nhà Ngô là tổ chức bộ máy nhà nước đã cơ bản được tổ chức chặt chẽ, hoàn thiện.

Giải thích:
Tổ chức bộ máy nhà nước thời nhà Ngô:
- Vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc (chính trị, ngoại giao, quân sự).

So với thời vua Hùng thì thời An Dương Vương quyền hành và tổ chức nhà nước như thế nào?

So với thời vua Hùng thì thời An Dương Vương quyền hành cao hơn, bộ máy nhà nước chặt chẽ hơn.

Giải thích: Nhìn chung, bộ máy nhà nước thời An Dương Vương không có gì thay đổi nhưng quyền lực của nhà vua cao hơn và tổ chức bộ máy nhà nước chặt chẽ hơn.

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X