Tình hình Mĩ Latinh trong thập niên 80 của thế kỉ XX ?

Xuất bản: 03/09/2020 - Cập nhật: 03/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tình hình Mĩ Latinh trong thập niên 80 của thế kỉ XX ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tình hình Mĩ Latinh trong thập niên 80 của thế kỉ XX là Kinh tế nhiều nước lâm vào tình trạng suy thoái, lạm phát tăng cao.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X