Hình thức đấu tranh phổ biến của cách mạng châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ

Xuất bản: 03/09/2020 - Cập nhật: 03/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hình thức đấu tranh phổ biến của cách mạng châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hình thức đấu tranh phổ biến của cách mạng châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là đấu tranh chính trị.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X