Thường biến có thể xảy ra khi

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Thường biến có thể xảy ra khi

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Thường biến có thể xảy ra khi cơ thể còn non cho đến lúc chết

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X