Thầy dạy toán yêu cầu bạn giải một bài tập đại số mới, dựa vào kiến thức đã có

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Thầy dạy toán yêu cầu bạn giải một bài tập đại số mới, dựa vào kiến thức đã có bạn đã giải được bài tập đó. Đây là một ví dụ về hình thức học tập

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đây là ví dụ về học khôn, bạn vận dụng các kiến thức đã có để giải quyết bài toán .

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X