Thảo nguyên Đông Âu có một loại đất tốt nổi tiếng, rất thích hợp trồng cây lương thực

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 06/09/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Thảo nguyên Đông Âu có một loại đất tốt nổi tiếng, rất thích hợp trồng cây lương thực, đó là loại đất nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Thảo nguyên Đông Âu có một loại đất tốt nổi tiếng, rất thích hợp trồng cây lương thực, đó là đất đen. Đất đen là một trong những loại thổ nhưỡng phì nhiêu nhất, là thổ nhưỡng sản xuất lương thực quan trọng nhất. Đất đen thảo nguyên ôn đới giàu mùn, có màu đen đặc trưng và là loại đất tốt nhất thế giới. Kết cấu thổ nhưỡng tơi xốp, khả năng giữ nước rất lớn, điều kiện thông khí tốt, chất dinh dưỡng phong phú, là loại thổ nhưỡng có độ phì rất cao.

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực lớn nhất?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, có thể thấy tỉnh Nam Định có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực lớn nhất trong số các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Nam Định.

Cây lương thực ở nước ta bao gồm:

Cây lương thực ở nước ta bao gồm lúa, ngô, khoai, sắn.

Nông nghiệp có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, trong đó sản xuất lương thực là ngành quan trọng nhất. Lúa, ngô, sắn và khoai lang chính là 4 loại cây lương thực chính của Việt Nam. Trong số đó, cây lúa là cây lương thực chủ chốt nhất, không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh nào không có diện tích trồng cây lúa so với diện tích trồng cây lương thực từ 60 - 70% ?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, Bắc Kạn là tỉnh không có diện tích trồng cây lúa so với diện tích trồng cây lương thực từ 60 - 70%.
Bắc Kạn là tỉnh có diện tích lúa so với diện tích trồng cây lương thực dưới 60%. Các tỉnh còn lại có diện tích lúa so với diện tích trồng cây lương thực Từ 60 - 70%.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực trên 90%?

Dựa trên quan sát Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, ta thấy tỉnh Thái Bình là tỉnh có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực trên 90%, các tỉnh còn lại đều dưới 80% (Thanh Hóa 70 - 80%, Nghệ An 60 - 70%, Hòa Bình dưới 60%)

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, phần lớn diện tích đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng năm của nước ta tập trung ở hai vùng là

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, phần lớn diện tích đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng năm của nước ta tập trung ở hai vùng là Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

Bắc Trung Bộ không mấy thuận lợi cho việc phát triển cây lương thực (lúa) là do:

Bắc Trung Bộ không mấy thuận lợi cho việc phát triển cây lương thực (lúa) là do đất cát pha và đất cát là chủ yếu. Trừ đồng bằng Thanh Hóa có diện tích sản xuất và sản lượng lương thực lớn nhất miền Bắc, miền Trung và miền Đông Nam Bộ, thổ nhưỡng của các tỉnh còn lại chủ yếu là đất feralit và đất pha .....

Dựa vào trang 19 Atlat địa lí Việt Nam (phần lúa), hãy kể tên vùng có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực (trên 90 %).

Dựa vào trang 19 Atlat địa lí Việt Nam (phần lúa), lấy số liệu diện tích trồng lúa chia cho số liệu diện tích trồng cây lương thực thì thấy Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long có tỉ lệ diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực là hơn 90%.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, phần lớn diện tích đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng năm của nước ta tập trung ở hai vùng là

Phần lớn diện tích đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng năm của nước ta tập trung ở hai vùng là Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

Dựa vào trang 19 Atlat địa lí Việt Nam (phần lúa), hãy kể tên vùng có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực (trên 90 %).

Dựa vào trang 19 Atlat địa lí Việt Nam (phần lúa), lấy số liệu diện tích trồng lúa chia cho số liệu diện tích trồng cây lương thực thì thấy Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long có tỉ lệ này hơn 90%

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, phần lớn diện tích đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng năm của nước ta tập trung ở hai vùng là

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, phần lớn diện tích đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng năm của nước ta tập trung ở hai vùng là

đề trắc nghiệm địa lý 7 mới nhất

X