Thành tựu nổi bật của chọn tạo giống cây trồng nước ta là tạo ra giống có ưu thế

06/11/2020 19

Câu Hỏi:
Thành tựu nổi bật của chọn tạo giống cây trồng nước ta là tạo ra giống có ưu thế lai cao ở loài cây nào.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Các giống ngô có ưu thế lai cao được tạo ra như giống ngô lai LVN 10, LVN20.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X