Giống dâu tam bội (3n) được tạo ra từ giống dâu tứ bội (4n) với giống dâu lưỡng

06/11/2020 12

Câu Hỏi:
Giống dâu tam bội (3n) được tạo ra từ giống dâu tứ bội (4n) với giống dâu lưỡng bội (2n) nhờ phương pháp:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Giống dâu tam bội (3n) được tạo ra nhờ phương pháp tạo giống đa bội thể.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X