Giống lúa CR203 có khả năng kháng rầy, cho năng suất TB 45 - 50 tạ/ha được tạo

06/11/2020 14

Câu Hỏi:
Giống lúa CR203 có khả năng kháng rầy, cho năng suất TB 45 - 50 tạ/ha được tạo ra bằng phương pháp.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Giống lúa CR203 tạo ra bằng phương pháp chọn lọc cá thể từ nguồn gen khấng rầy nâu

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X