Thành phần chính của quặng đolomit là

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 01/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Thành phần chính của quặng đolomit là gì? Câu hỏi thuộc bộ đề Đề trắc nghiệm thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa 2021 (Số 13)

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Thành phần chính của quặng đolomit là gì?

TRẢ LỜI

Thành phần chính của quặng dolomit là CaCO3.MgCO3

. Quặng dolomit là tên một loại đá trầm tích cacbonat và là một khoáng vật, công thức hóa học của tinh thể là CaMg(CO3)2.

Đá dolomit được tạo nên phần lớn bởi khoáng vật dolomite. Đá vôi được thay thế một phần bởi dolomite được gọi là đá vôi dolomit.

Dolomit lần đầu được mô tả vào năm 11791 bởi nhà tự nhiên học và địa chất người Pháp Deodat Gratet de Dolomieu (1750-1801) cùng với việc phát hiện ra dãy Dolomite Alps ở phía bắc nước Ý.

Câu hỏi liên quan
Cho các phát biểu sau:

(a) Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.

(b) Khả năng phản ứng với nước của kim loại kiềm giảm dần theo chiều tăng số hiệu nguyên tử.

(c) NaOH là chất rắn, màu trắng, dễ nóng chảy, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa ra một lượng nhiệt lớn.

(b) Khả năng phản ứng với nước của kim loại kiềm giảm dần theo chiều tăng số hiệu nguyên tử.

(c) NaOH là chất rắn, màu trắng, dễ nóng chảy, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa ra một lượng nhiệt lớn.

Cho các phát biểu sau:

(a) Để bảo quản kim loại kiềm, người ta thường ngâm chúng trong dầu hỏa.

(b) Cho dung dịch HCl dư vào quặng đolomit và quặng boxit đều có khí thoát ra.

(c) Trong quá trình điện phân dung dịch HCl thì pH của dung dịch giảm.

(a) Để bảo quản kim loại kiềm, người ta thường ngâm chúng trong dầu hỏa.

(d) Thành phần chính của một loại thuốc giảm đau dạ dày là natri hiđrocacbonat.

(e) Natri cacbonat là hóa chất quan trọng trong công nghiệp thủy tinh, bột giặt, phẩm nhuộm, giấy, sợi,

Cho các phát biểu sau:
(a) Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch NaHCO3 thu được kết tủa trắng.
(b) Hỗn hợp Na2O và Al2O3 (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) tan hết trong nước dư.
(c) Cho dung dịch HCl dư vào quặng đolomit và quặng boxit đều có khí thoát ra.

Số phát biểu không đúng là 3. Chi tiết như sau:
(a) Đúng: Ca(OH)2 + NaHCO3 —> CaCO3 + NaOH + H2O
(b) Đúng, tạo NaAlO2 và NaOH dư.
(c) Sai, quặng đolomit (CaCO3.MgCO3) có thoát khí, quặng boxit (Al2O3.nH2O) không thoát khí.

Nung 20 gam quặng đolomit (thành phần chính là CaCO3.MgCO3) và các tạp chất trơ ở nhiệt độ cao đến phản ứng hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí CO2. Thành phần % của CaCO3.MgCO3 trong quặng đolomit là

Thành phần % của CaCO3.MgCO3 trong quặng đolomit là 92%.
CaCO3.MgCO3 → CaO + MgO + 2CO2
nCO2 = 0,2 → nCaCO3.MgCO3 = 0,1
→ %CaCO3.MgCO3 = 0,1.184/2 = 92%

Cho các phát biểu sau:
(a) Hỗn hợp Al2O3 và Fe dùng thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng hàn đường ray.
(b) Từ quặng đolomit có thể điều chế được kim loại Mg và Ca riêng biệt.
(c) Sục khí CO2 vào dung dịch NaAlO2 đến dư thì có kết tủa keo trắng xuất hiện.

Các phát biểu đúng là:
(a) Hỗn hợp Al2O3 và Fe dùng thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng hàn đường ray.
(b) Từ quặng đolomit có thể điều chế được kim loại Mg và Ca riêng biệt.
(c) Sục khí CO2 vào dung dịch NaAlO2 đến dư thì có kết tủa keo trắng xuất hiện.

Thành phần chính của quặng đolomit là

Thành phần chính của quặng đolomit là CaCO3.MgCO3.

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X