Hợp chất nào sau đây dùng làm phân đạm

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hợp chất nào sau đây dùng làm phân đạm

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hợp chất nào sau đây dùng làm phân đạm A. (NH2)2CO Trắc nghiệm môn Hoá Học Luyện hình ảnh

Trong đất, dưới tác dụng của các vi sinh vật ure $\left( NH _{2}\right)_{2} CO$ bị phân hủy thoát ra amoniac. Hoặc chuyển dần thành muối amini cacbonat khi tác dụng với nước: $\left( NH _{2}\right)_{2} CO +2 H _{2} O$

$\rightarrow\left( NH _{4}\right)_{2} CO _{3}$

$\rightarrow\ cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng amoni $\left( NH _{4}^{+}\right) \rightarrow$ đây là loại phân đạm.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X