Chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường?

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Triolein có công thức (C17H33COO)3C3H5 là một chất béo không no →→ở điều kiện thường là chất lỏng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X