Sự vận động bắt mồi của cây gọng vó là kết hợp của?

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 11/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sự vận động bắt mồi của cây gọng vó là kết hợp của?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Sự vận động bắt mồi của cây gọng vó là kết hợp của ứng động tiếp xúc và hóa ứng động

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:
Tôm dùng đôi càng để bắt mồi, các ...(1)... nghiền nát thức ăn, thức ăn qua miệng và hầu, sau đó được tiêu hóa ở ...(2)... nhờ enzim từ ...(3)... tiết vào và được hấp thụ ở ...(4)....

Tôm dùng đôi càng để bắt mồi, các chân hàm nghiền nát thức ăn, thức ăn qua miệng và hầu, sau đó được tiêu hóa ở dạ dày nhờ enzim từ gan tiết vào và được hấp thụ ở ruột.

Cách bắt mồi của hổ là

Cách bắt mồi của hổ là rình mồi, vồ mồi

Tế bào nào giúp thủy tức tự vệ và bắt mồi?

Tế bào giúp thủy tức tự vệ và bắt mồi là tế bào gai

Dưới đây là 4 giai đoạn trùng biến hình bắt mồi và tiêu hoá mồi : (1) : Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh. (2) : Lập tức hình thành chân giả thứ hai vây lấy mồi. (3) : Không bào tiêu hoá tạo thành bao lấy mồi, tiêu hoá mồi nhờ dịch tiêu hoá. (4) : Khi một chân giả tiếp cận .....

Trùng biến hình dinh dưỡng bằng cách bắt mồi và tiêu hóa mồi: Khi tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ...) → Lập tức hình thành chân giả vây lấy mồi → Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh → Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa nhờ dịch tiêu hóa.

Ở tôm sông, bộ phận nào có chức năng bắt mồi và bò?

Ở tôm sông, chân ngực có chức năng bắt mồi và bò

Nhện bắt mồi và tự vệ được là nhờ có

Nhện bắt mồi và tự vệ được là nhờ có đôi kìm
Chi tiết:
- Khi rình mồi, nếu có sâu bọ sa lưới, lập tức nhện hành động:
Nhện ngoặm chặt mồi, chích nọc độc → Tiết dịch tiêu hóa vào cơ thể mồi → Trói chặt mồi rồi treo vào lưới để một thời gian → Nhện hút dịch lỏng từ con mồi.

Loài nào dệt lưới bắt mồi

Loài dệt lưới bắt mồi là Nhện

Nhện bắt mồi và tự vệ được là nhờ có

Nhện bắt mồi và tự vệ được là nhờ có đôi kìm.

Cây nào dưới đây có dạng lá bắt mồi ?

Cây nắp ấm có lá biến dạng phát triển thành các bình có nắp đậy. Trong bình có các chất dịch hấp dẫn sâu bọ. Các tuyến tiết ra dịch tiêu hóa ở thành bình sẽ tiêu hóa những con sâu bọ đã chui vào - SGK trang 83.

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X