Ở tôm sông, bộ phận nào có chức năng bắt mồi và bò?

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 11/10/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Ở tôm sông, bộ phận nào có chức năng bắt mồi và bò?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ở tôm sông, chân ngực có chức năng bắt mồi và bò
Ở tôm sông, bộ phận nào có chức năng bắt mồi và bò?

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Phát biểu nào sau đây về tôm sông là sai?

  • Là động vật lưỡng tính.
  • Phần đầu và phần ngực gắn liền nhau.
  • Phát triển qua giai đoạn ấu trùng
  • Vỏ được cấu tạo bằng kitin, có ngấm thêm canxi.

Phát biểu sai về tôm sông là phát biểu: tôm sông là động vật lưỡng tính.
Giải thích
Tôm phân tính: đực, cái phân biệt rõ ràng. Khi đẻ, tôm cái dùng đôi chân bụng ôm trứng. Tôm nở thành ấu trùng, lột xác nhiều lần để trở thành tôm trưởng thành.

Tuyến bài tiết của tôm sông nằm ở bộ phận nào?

Tuyến bài tiết của tôm sông nằm ở gốc của đôi râu thứ hai
Kiến thức bổ sung
- Tôm kiếm ăn vào lúc chập tối.
- Thức ăn của tôm là thực vật, động vật
- Nhờ các tế bào khứu giác trên 2 đôi râu phát triển, tôm nhận biết thức ăn từ khoảng cách rất xa

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:
Tôm dùng đôi càng để bắt mồi, các ...(1)... nghiền nát thức ăn, thức ăn qua miệng và hầu, sau đó được tiêu hóa ở ...(2)... nhờ enzim từ ...(3)... tiết vào và được hấp thụ ở ...(4)....

Tôm dùng đôi càng để bắt mồi, các chân hàm nghiền nát thức ăn, thức ăn qua miệng và hầu, sau đó được tiêu hóa ở dạ dày nhờ enzim từ gan tiết vào và được hấp thụ ở ruột.

Cơ quan hô hấp của tôm sông là

Cơ quan hô hấp của tôm sông là Mang.

Dưới đây là 4 giai đoạn trùng biến hình bắt mồi và tiêu hoá mồi : (1) : Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh. (2) : Lập tức hình thành chân giả thứ hai vây lấy mồi. (3) : Không bào tiêu hoá tạo thành bao lấy mồi, tiêu hoá mồi nhờ dịch tiêu hoá. (4) : Khi một chân giả tiếp cận .....

Trùng biến hình dinh dưỡng bằng cách bắt mồi và tiêu hóa mồi: Khi tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ...) → Lập tức hình thành chân giả vây lấy mồi → Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh → Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa nhờ dịch tiêu hóa.

Tấm lái ở tôm sông có chức năng gì?

Tấm lái ở tôm sông có chức năng lái và giúp tôm bơi giật lùi.

Các sắc tố trên vỏ tôm sông có ý nghĩa như thế nào?

Các sắc tố trên vỏ tôm sông có ý nghĩa giúp tôm ngụy trang để lẩn tránh kẻ thù.

Nhện bắt mồi và tự vệ được là nhờ có

Nhện bắt mồi và tự vệ được là nhờ có đôi kìm
Chi tiết:
- Khi rình mồi, nếu có sâu bọ sa lưới, lập tức nhện hành động:
Nhện ngoặm chặt mồi, chích nọc độc → Tiết dịch tiêu hóa vào cơ thể mồi → Trói chặt mồi rồi treo vào lưới để một thời gian → Nhện hút dịch lỏng từ con mồi.

Chân hàm ở tôm sông có chức năng gì?

Chân hàm ở tôm sông có chức năng giữ và xử lý mồi.

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X