Nhện bắt mồi và tự vệ được là nhờ có

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 11/09/2023 - Tác giả: Giang

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Nhện bắt mồi và tự vệ được là nhờ có ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Sinh 7 bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Nhện bắt mồi và tự vệ được là nhờ có

TRẢ LỜI

Nhện bắt mồi và tự vệ được là nhờ có đôi kìm

Chi tiết:

- Khi rình mồi, nếu có sâu bọ sa lưới, lập tức nhện hành động:

Nhện ngoặm chặt mồi, chích nọc độc → Tiết dịch tiêu hóa vào cơ thể mồi → Trói chặt mồi rồi treo vào lưới để một thời gian → Nhện hút dịch lỏng từ con mồi.

- Đôi kìm chứ nọc độc giúp nhện ngoặm chặt con mồi và chích nọc độc
Nhện bắt mồi và tự vệ được là nhờ có
Câu hỏi liên quan
Khi rình mồi, nếu có sâu bọ sa lưới, lập tức nhện thực hiện các thao tác :(1): Tiết dịch tiêu hóa vào cơ thể mồi.(2): Nhện hút dịch lỏng ở con mồi.(3): Nhện ngoạm chặt mồi, tiết nọc độc.(4): Trói chặt mồi rồi treo vào lưới một thời gian.Hãy sắp xếp các thao tác trên theo trình tự hợp lí.

Nhện bắt mồi: Khi con mồi sa lưới → Nhện ngoạm chặt mồi, chích nọc độc → Tiết dịch tiêu hóa vào cơ thể mồi → Trói chặt mồi rồi treo vào lưới để một thời gian → Nhện hút dịch lỏng ở con mồi.

Trong lớp Hình nhện, đại diện nào dưới đây vừa có hại, vừa có lợi cho con người ?

Trong lớp Hình nhện, Bọ cạp vừa có hại, vừa có lợi cho con người vì có hại do chúng chứa chất độc, vừa có lợi vì mang lại giá trị về thực phẩm.

Cơ thể của nhện được chia thành

Cơ thể của nhện được chia thành 2 phần là phần đầu - ngực và phần bụng.
- Phần đầu ngực:

  • Đôi kìm có tuyến độc → bắt mồi và tự vệ
  • Đôi chân xúc giác phủ đầy lông →Cảm giác về khứu giác
  • 4 đôi chân bò → Di chuyển chăng lưới
Bộ phận nào của nhện KHÔNG thuộc phần đầu - ngực

Lỗ sinh dục là bộ phận của nhện KHÔNG thuộc phần đầu - ngực. Và phần đầu – ngực nhện có 3 bộ phận là đôi kìm, đôi chân xúc giác và 4 đôi chân bò.

Nhện nhà có bao nhiêu đôi chân bò ?

Nhện nhà có 4 đôi chân bò.

Nhện có họ hàng gần với động vật nào nhất

Nhện có họ hàng gần với động vật: Sâu bọ

Loài động vật nào KHÔNG thuộc lớp Hình nhện

Tôm ở nhờ KHÔNG thuộc lớp Hình nhện.

Lớp Hình nhện có bao nhiêu loài

Lớp Hình nhện đã biết khoảng 36 nghìn loài là các chân khớp ở cạn đầu tiên. Chúng thích sống nơi hang hốc, rậm rạp và hoạt động chủ yếu về đêm. Một số đại diện của lớp hình nhện là nhện, bọ cạp, cái ghẻ, con ve bò,… Sự đa dạng của lớp hình nhện được thể hiện về số lượng loài, lối sống và cấu tạo cơ .....

Nhện có bao nhiêu phần

Nhện có 2 phần: phần đầu - ngực và phần bụng

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X