Sinh trưởng và phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sinh trưởng và phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Sinh trưởng và phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có Đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lý tương tự với con trưởng thành có thể khác một vài đặc điểm sinh lý.
VD: Ở trẻ nhỏ các quá trình sinh lý khác với người lớn: Không có quá trình hình thành tinh trùng, trứng chín..

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X