Sau Chiến tranh thế giới thứ hai nước nào vươn lên trở thành nước tư bản giàu

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 05/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai nước nào vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai nước vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới là Mĩ

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 9 mới nhất

X