Chiến tranh lạnh là cuộc đối đầu trực tiếp giữa:

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 05/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chiến tranh lạnh là cuộc đối đầu trực tiếp giữa:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chiến tranh lạnh là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Liên Xô và Mĩ

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 9 mới nhất

X