Nước nào sau đây có trữ lượng dầu mỏ đứng thứ bảy trên thế giới (năm 2004)?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 11/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nước nào sau đây có trữ lượng dầu mỏ đứng thứ bảy trên thế giới (năm 2004)?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Châu Á có nhiều dầu mỏ, khí đốt tập trung chủ yếu ở khu vực nào?

Châu Á có nhiều dầu mỏ, khí đốt tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Nam Á

Nước nào sau đây có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn?

Nước có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn là A-rập Xê-út

Giải thích: Dầu mỏ trên thế giới có nhiều nhất ơt khu vực Trung Đông và Ả-rập Xe-út là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất trên thế giới.

Dầu mỏ, khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực nào?

Dầu mỏ, khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực Tây Nam Á.
Giải thích: Khu vực Tây Nam Á có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 50% trữ lượng dầu mỏ, khí đốt của thế giới. Tây Nam Á được gọi là rốn dầu của thế giới.

Căn cứ vào trang 8 của Atlat Địa lí Việt Nam , hãy cho biết dầu mỏ tập trung nhiều nhất ở nơi nào sau đây?

Căn cứ vào trang 8 của Atlat Địa lí Việt Nam ,dầu mỏ tập trung nhiều nhất ở nơi Thềm lục địa phía Nam.

Dầu mỏ và khí đốt phân bố chủ yếu ở


Đáp án: D. Thềm lục địa
Giải thích: Vào giai đoạn Tân kiến tạo hình thành dầu mỏ, khí đốt phân bố ở thềm lục địa (trang 96, 97, 99 SGK Địa lí 8).

Nơi có trữ lượng dầu mỏ và khí tự nhiên lớn thứ hai của Hoa Kì là

Nơi có trữ lượng dầu mỏ và khí tự nhiên lớn thứ hai của Hoa Kì là Tếch-dát

Tây Nam Á xuất khẩu dầu mỏ đến các khu vực:


Đáp án: B. Bắc Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản, Châu Đại Dương.
Giải thích: trang 32 SGK Địa lí lớp 8.

Dầu mỏ, khí tự nhiên của Liên bang Nga tập trung chủ yếu ở

Dầu mỏ, khí tự nhiên của Liên bang Nga tập trung chủ yếu ở Đồng bằng Tây Xi-bia.

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X