Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 8: Liên Bang Nga (có đáp án) phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 8 Liên Bang Nga phần 1.

Câu 1. Dựa vào hình 8.10 SGK, trang 73, trả lời câu hỏi: Các cây trồng chính của Liên bang Nga là

A. Lúa mì, củ cải đường

B. Lúa gạo, hướng dương

C. Củ cải đường, lúa gạo

D. Lúa mì, chè

Câu 2. Dựa vào hình 8.10 SGK, trang 73, trả lời câu hỏi: Lúa mì được phân bố chủ yếu ở

A. Các đồng bằng lớn và đồng bằng ven đại dương

B. Đồng bằng Đông Âu và phía nam của đồng bằng Tây Xi-bia

C. Đồng bằng Tây Xi-bia và cao nguyên Trung Xi-bia

D. Đồng bằng Đông Âu và hạ lưu các con sông lớn

Câu 3. Dựa vào hình 8.10 SGK, trang 73, trả lời câu hỏi: Củ cải đường được trồng ở

A. phía bắc đồng bằng Tây Xi-bia

B. Ven Thái Bình Dương

C. Phía tây đồng bằng Đông Âu

Câu 4. Dựa vào hình 8.10 SGK, trang 73, trả lời câu hỏi: Các vật nuôi chính của Liên bang Nga là:

A. Bò, cừu, trâu

B. Bò, lợn, dê

C. Bò, cừu, lợn

D. Ven Bắc Băng Dương

Câu 5. Dựa vào hình 8.10 SGK, trang 73, trả lời câu hỏi: Bò phân bố chủ yếu ở

A. Đồng bằng Đông Âu và phía nam đồng bằng Tây Xi-bia, phía nam cao nguyên Trung Xi-bia

B. Đồng bằng Đông Âu và phía bắc đồng bằng Tây Xi-bia, phía nam cao nguyên Trung Xi-bia

C. Phía bắc đồng bằng Đông Âu và phía bắc đồng bằng Tây Xi-bia, phía nam cao nguyên Trung Xi-bia

Câu 6. Lợn được nuôi chủ yếu ở

A. Đồng bằng Tây Xi-bi-a

B. Đồng bằng Đông Âu

C. Cao nguyên Trung Xi-bia

D. Bò, trâu, ngựa.

Câu 7. Dựa vào hình 8.10 SGK, trang 73, trả lời câu hỏi: Cừu được nuôi chủ yếu ở

A. Dọc theo đường vĩ tuyến 60oB

B. Các đồng bằng ven Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương

C. Phía nam đồng bằng Đông Âu, phía bắc đồng bằng Tây Xi-bia, phía tây cao nguyên Trung Xi-bia

D. Phía nam đồng bằng Đông Âu và phía nam đồng bằng Tây Xi-bia, phía nam cao nguyên Trung Xi-bia

Câu 8. Dựa vào hình 8.10 SGK, trang 73, trả lời câu hỏi: Các cây trồng, vật nuôi của Liên bang Nga được phân bố chủ yếu ở đồng bằng Đông Âu là do:

A. Đất đai màu mỡ, khí hậu nóng ẩm quanh năm.

B. Địa hình thấp, có nhiều sông lớn, đất phù sa màu mỡ.

C. Địa hình tương đối cao, có đồi thấp, đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa.

D. Đồng bằng Đông Âu và phía nam đồng bằng Tây Xi-bia, đồng bằng ven Thái Bình Dương

Câu 9. Diện tích của Liên bang Nga là:

A. 16,1 triệu km2.

B. 17,1 triệu km2.

C. 18,1 triệu km2.

D. 19,1 triệu km2

Câu 10. 17,1 triệu km2 là diện tích của nước nào sau đây?

A. Trung Quốc.

B. Ca-na-đa.

C. Hoa Kì.

D. LB Nga.

D. Khu vực dọc biên giới

Câu 11. Liên bang Nga có diện tích lớn

A. nhất thế giới.

B. thứ hai thế giới.

C.thứ ba thế giới

D. thứ tư thế giới.

Câu 12. Nước có diện tích lớn nhất thế giới là:

A. Hoa Kì.

B. Trung Quốc

C. LB Nga.

D. Ca-na-đa

Câu 13. Liên bang Nga nằm ở

A. châu Á.

B. châu Âu.

C. hai châu lục Á, Âu.

D. ba châu lục Á, Âu, Phi

Câu 14. Nước nào sau đây nằm ở cả hai châu lục Á, Âu?

A. Trung Quốc.

B. Mông Cổ.

C. Pa-ki-xtan.

D. LB Nga.

D. Địa hình thấp, bằng phẳng, có nhiều mưa vào mùa đông.

Câu 15. Lãnh thổ Liên bang Nga trải dài trên phần lớn đồng bằng

A. Đông Bắc Âu và toàn bộ phần Bắc Á.

B. Bắc Âu và toàn bộ phần Bắc Á.

C. Đông Âu và toàn bộ phần Bắc Á.

D. Đông Âu và toàn bộ phần Đông Bắc Á.

Câu 16. Liên bang Nga có đường biên giới xấp xỉ chiều dài

A. Chí tuyến.

B. Xích đạo.

C. Vòng cực.

D. đường bờ biển

Câu 17. Đất nước Liên bang Nga trải dài trên

A. 7 múi giờ.

B. 9 múi giờ.

C. 11 múi giờ.

D. 13 múi giờ.

Câu 18. Liên bang Nga giáp với bao nhiêu nước?

A. 12 nước.

B. 13 nước.

C. 14 nước.

D. 15 nước.

Câu 21. Tỉnh Ca-li-nin-grát của Liên bang Nga nằm biệt lập ở

A. phía đông.

B. phía bắc.

C. phía nam.

D. phía tây.

Câu 22. Tỉnh Ca-li-nin-grát của Liên bang Nga nằm biệt lập ở phía tây, giáp với

A. Ba Lan và Lát-vi-a.

B. Ba Lan và E-xtô-ni-a.

C. Ba Lan và U-crai-na.

D. Ba Lan và Lít-va

Câu 23. Phía bắc Liên bang Nga giáp với

A. Đại Tây Dương.

B. Thái Bình Dương

C. Bắc Băng Dương.

D. Ấn Độ Dương.

Câu 24. Phía đông Liên bang Nga giáp với

A. Ấn Độ Dương.

B. Thái Bình Dương.

C. Đại Tây Dương.

D. Bắc Băng Dương.

Câu 25. Liên bang Nga tiếp giáp với hai đại dương nào sau đây?

A. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

B. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.

C. Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

D. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.

Câu 26. Phía đông và phía bắc của Liên bang Nga lần lượt tiếp giáp với các đại dương là:

A. Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương.

B. Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

C. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.

D. Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.

Câu 27. Liên bang Nga giáp với các biển nào ở phía tây và tây nam?

A. Biển Bắc, Ban-tích, biển Ca-xpi.

B. Ban-tích, Biển Đen, biển Ca-xpi.

C. Ba-ren, Ban-tích, Đông Xi-bia.

D. Biển Bắc, biển Ca-xpi, Biển Đen.

Câu 28. Liên bang Nga giáp với các biển Ban-tích, Biển Đen, biển Ca-xpi ở

A. phía tây và tây nam.

B. phía bắc và tây bắc.

C. phía nam và tây nam.

D. phía đông và đông nam.

Câu 29. Liên bang Nga không giáp với biên nào sau đây?

A. Ban-tích.

B. Biển A-ran.

C. Biển Đen.

D. Biển Ca-xpi.

Câu 30. Ý nào sau đây không đúng với vị trí địa lí và lãnh thổ LB Nga?

A. Nằm ở cả hai châu lục Á, Âu.

B. Đất nước trải dài trên 11 múi giờ.

C. Phía đông giáp Đại Tây Dương.

D. Đường biên giới xấp xỉ chiều dài xích đạo

Câu 32. Địa hình của Liên bang Nga có đặc điểm là:

A. cao ở phía nam, thấp dần về phía bắc.

B. cao ở phía tây, thấp dần về phía đông.

C. cao ở phía bắc, thấp dần về phía nam.

D. cao ở phía đông, thấp dần về phía tây.

Câu 35. Đại bộ phận phần phía Tây của Liên bang Nga là:

A. cao nguyên và bồn địa.

B. núi và cao nguyên.

C. đồng bằng và vùng trũng.

D. cao nguyên và đồng bằng.

Câu 36. Hai đồng bằng lớn ở phần phía Tây của Liên bang Nga là:

A. đồng bằng Đông Âu, đồng bằng Tai-mưa.

B. đồng bằng Tây Âu, đồng bằng Đông Xi-bia.

D. đồng bằng Đông Âu, đồng bằng Tây Xi-bia.

Câu 37. Ý nào sau đây không đúng với đồng bằng Đông Âu của LB Nga?

A. Tương đối cao.

B. Đất đai màu mỡ.

C. Xen lẫn nhiều đồi thấp.

D. Chủ yếu là đầm lầy.

Câu 38. Nơi trồng cây lương thực, thực phẩm và chăn nuôi chính của Liên bang Nga là:

A. đồng bằng Tây Xi-bia.

B. đồng bằng Tây Âu.

C. đồng bằng Tai-mưa.

D. đồng bằng Đông Âu.

Câu 40. Phần phía bắc đồng bằng Tây Xi-bia chủ yếu là

A. vùng trũng.

B. đầm lầy.

C. đồi núi sót.

D. các giồng cát.

Câu 41. Phần phía bắc đồng bằng nào sau đây chủ yếu là đầm lầy, nông nghiệp chỉ được tiến hành ở dải đất miền Nam?

A. Đồng bằng Đông Âu.

B. Đồng bằng Tây Xi-bia.

C. Đồng bằng sông Lê-na.

D. Đồng bằng Tai-mưa

Câu 42. Nông nghiệp của đồng bằng nào ở Liên bang Nga chỉ tiến hành được ở dải đất miền Nam?

A. Đồng bằng Tai-mưa.

B. Đồng bằng Đông Âu.

C. Đồng bằng Tây Xi-bia.

D. Đồng bằng ven Bắc Băng Dương.

Câu 44. Đồng bằng nào ở Liên bang Nga có đặc điểm nổi bật là tương đối cao, xen lẫn nhiều đồi thấp, đất màu mỡ?

A. Đồng bằng Tai-mưa.

B. Đồng bằng Đông Âu.

C. Đồng bằng Tây Xi-bia.

D. Đồng bằng ven Bắc Băng Dương.

Câu 45. Đồng bằng Tây Xi-bia tập trung nhiều khoáng sản, đặc biệt là:

A. than đá, quặng sắt.

C. dầu mỏ, khí tự nhiên.

D. than đá, vàng, kim cương.

Câu 46. Dầu mỏ, khí tự nhiên của Liên bang Nga tập trung chủ yếu ở

A. Đồng bằng Đông Âu.

B. Đồng bằng Tây Xi-bia.

C. Ven Bắc Băng Dương.

D. Ven Thái Bình Dương.

Câu 47. Đồng bằng Tây Xi-bia có đặc điểm là:

A. tương đối cao.

B. đất màu mỡ.

C. xen lẫn nhiều đồi thấp.

D. tập trung nhiều dầu mỏ, khí tự nhiên.

Câu 50. Nơi giàu khoáng sản (than, dầu, quặng sắt, kim loại màu,...) ở phần phía Tây của Liên bang Nga là

A. đồng bằng Đông Âu.

B. đồng bằng Tây Xi-bia.

C. dãy núi U-ran.

D. cao nguyên Trung Xi-bia.

Câu 52. Phần lớn địa hình ở phần phía Đông lãnh thổ Liên bang Nga là:

A. đồng bằng và vùng trũng.

B. núi và cao nguyên.

C. bán bình nguyên và bồn địa.

D. đồng bằng và đồi trung du.

Câu 53. Ý nào sau đây không đúng với phần phía Đông của LB Nga?

D. Đại bộ phận là đồng bằng.

A. Có nguồn lâm sản lớn.

B. Có nguồn khoáng sản lớn.

C. Trữ lượng thủy điện lớn.

Câu 54. Nhận định nào sau đây đúng với phần phía Đông của LB Nga?

A. Đại bộ phận là đồng bằng và vùng trũng.

B. Rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.

C. Tập trung rất nhiều đầu mỏ, khí tự nhiên.

D. Có ngưồn lâm sản và trữ năng thủy điện lớn.

Câu 55. Liên bang Nga không tiếp giáp với quốc gia nào sau đây?

A. Mông Cổ

B. Ca-dắc-xtan

C. Phần Lan

D. Thổ Nhĩ Kì

Câu 56. Nhận định nào sau đây không đúng với phần phía Tây của LB Nga?

A. Đại bộ phận phần phía Tây là đồng bằng và vùng trũng.

B. Đồng bằng Tây Xi-bia tương đối cao, xen lẫn nhiều đồi thấp, đất màu mỡ.

C. Dãy U-ran giàu khoáng sản (than, dầu, quặng sắt, kim loại màu,...).

D. Đồng bằng Tây Xi-bia tập trung nhiều khoáng sản, đặc biệt là đầu mỏ, khí tự nhiên.

Câu 58. Dãy núi U-ran giàu các loại khoáng sản như

A. quặng sắt, mangan, than bùn, dầu khí.

B. đầu mỏ, vàng, phốt phát, quặng sắt.

C. than, dầu, quặng sắt, kim loại màu.

D. quặng sắt, than, kim cương, uranium.

Câu 59. Khí tự nhiên của Liên bang Nga có trữ lượng đứng

A. thứ nhất trên thế giới.

B. thứ hai trên thế giới.

C. thứ ba trên thế giới.

D. Ca-na-đa.

đáp án Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 8: Liên Bang Nga (có đáp án) phần 1

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 33C
Câu 2BCâu 34D
Câu 3CCâu 35C
Câu 4CCâu 36D
Câu 5ACâu 37D
Câu 6BCâu 38D
Câu 7DCâu 39D
Câu 8CCâu 40B
Câu 9BCâu 41B
Câu 10DCâu 42C
Câu 11ACâu 43D
Câu 12CCâu 44B
Câu 13CCâu 45C
Câu 14DCâu 46B
Câu 15CCâu 47D
Câu 16BCâu 48D
Câu 17CCâu 49C
Câu 18CCâu 50C
Câu 19CCâu 51A
Câu 20CCâu 52B
Câu 21DCâu 53D
Câu 22DCâu 54D
Câu 23BCâu 55D
Câu 24BCâu 56B
Câu 25DCâu 57D
Câu 26CCâu 58C
Câu 27BCâu 59A
Câu 28ACâu 60D
Câu 29BCâu 61C
Câu 30CCâu 62D
Câu 31CCâu 63B
Câu 32DCâu 64D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X