Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 8: Liên Bang Nga (có đáp án) phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 8 Liên Bang Nga phần 1.

Câu 1. Dựa vào hình 8.10 SGK, trang 73, trả lời câu hỏi: Các cây trồng chính của Liên bang Nga là
Câu 2.

Dựa vào hình 8.10 SGK, trang 73, trả lời câu hỏi: Lúa mì được phân bố chủ yếu ở

Câu 3. Dựa vào hình 8.10 SGK, trang 73, trả lời câu hỏi: Củ cải đường được trồng ở
Câu 4. Dựa vào hình 8.10 SGK, trang 73, trả lời câu hỏi: Các vật nuôi chính của Liên bang Nga là:
Câu 5. Dựa vào hình 8.10 SGK, trang 73, trả lời câu hỏi: Bò phân bố chủ yếu ở
Câu 6. Lợn được nuôi chủ yếu ở
Câu 7. Dựa vào hình 8.10 SGK, trang 73, trả lời câu hỏi: Cừu được nuôi chủ yếu ở
Câu 8. Dựa vào hình 8.10 SGK, trang 73, trả lời câu hỏi: Các cây trồng, vật nuôi của Liên bang Nga được phân bố chủ yếu ở đồng bằng Đông Âu là do:
Câu 9. Diện tích của Liên bang Nga là:
Câu 10. 17,1 triệu km2 là diện tích của nước nào sau đây?
Câu 11. Liên bang Nga có diện tích lớn
Câu 12. Nước có diện tích lớn nhất thế giới là:
Câu 13. Liên bang Nga nằm ở
Câu 14. Nước nào sau đây nằm ở cả hai châu lục Á, Âu?
Câu 15. Lãnh thổ Liên bang Nga trải dài trên phần lớn đồng bằng
Câu 16. Liên bang Nga có đường biên giới xấp xỉ chiều dài
Câu 17. Đất nước Liên bang Nga trải dài trên
Câu 18. Liên bang Nga giáp với bao nhiêu nước?
Câu 19. Liên bang Nga giáp với 14 nước, trong đó có bao nhiêu nước thuộc Liên Xô trước đây?
Câu 20. Lãnh thổ của nước nào sau đây tiếp giáp với 14 nước?
Câu 21. Tỉnh Ca-li-nin-grát của Liên bang Nga nằm biệt lập ở
Câu 22. Tỉnh Ca-li-nin-grát của Liên bang Nga nằm biệt lập ở phía tây, giáp với
Câu 23. Phía bắc Liên bang Nga giáp với
Câu 24. Phía đông Liên bang Nga giáp với
Câu 25. Liên bang Nga tiếp giáp với các đại dương nào sau đây?
Câu 26. Phía đông và phía bắc của Liên bang Nga lần lượt tiếp giáp với các đại dương là:
Câu 27. Liên bang Nga giáp với các biển nào ở phía tây và tây nam?
Câu 28. Liên bang Nga giáp với các biển Ban-tích, Biển Đen, biển Ca-xpi ở
Câu 29. Liên bang Nga không giáp với biên nào sau đây?
Câu 30. Ý nào sau đây không đúng với vị trí địa lí và lãnh thổ LB Nga?
Câu 31. Tỉnh nào của Liên bang Nga nằm biệt lập ở phía tây giáp với Ba Lan và Lít-va?
Câu 32. Địa hình của Liên bang Nga có đặc điểm là:
Câu 33. Địa hình của nước nào sau đây có đặc điểm là cao ở phía đông, thấp dần về phía tây?
Câu 34. Dòng sông nào chia Liên bang Nga ra thành 2 phần rõ rệt: phân phía Tây và phần phía Đông?
Câu 35. Đại bộ phận phần phía Tây của Liên bang Nga là:
Câu 36. Hai đồng bằng lớn ở phần phía Tây của Liên bang Nga là:
Câu 37. Ý nào sau đây không đúng với đồng bằng Đông Âu của LB Nga?
Câu 38. Nơi trồng cây lương thực, thực phẩm và chăn nuôi chính của Liên bang Nga là:
Câu 39. Phần phía nào của đồng bằng Tây Xi-bia chủ yếu là đầm lầy?
Câu 40. Phần phía bắc đồng bằng Tây Xi-bia chủ yếu là
Câu 41. Phần phía bắc đồng bằng nào sau đây chủ yếu là đầm lầy, nông nghiệp chỉ được tiến hành ở dải đất miền Nam?
Câu 42. Nông nghiệp của đồng bằng nào ở Liên bang Nga chỉ tiến hành được ở dải đất miền Nam?
Câu 43. Đồng bằng nào ở Liên bang Nga không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp nhưng tập trung nhiều khoáng sản, đặc biệt là dầu mỏ, khí tự nhiên?
Câu 44. Đồng bằng nào ở Liên bang Nga có đặc điểm nổi bật là tương đối cao, xen lẫn nhiều đồi thấp, đất màu mỡ?
Câu 45. Đồng bằng Tây Xi-bia tập trung nhiều khoáng sản, đặc biệt là:
Câu 46. Dầu mỏ, khí tự nhiên của Liên bang Nga tập trung chủ yếu ở
Câu 47. Đồng bằng Tây Xi-bia có đặc điểm là:
Câu 48. Dãy núi nào sau đây thuộc phần phía Tây của LB Nga?
Câu 49. Dãy núi giàu khoáng sản thuộc phân phía Tây của Liên bang Nga là:
Câu 50. Nơi giàu khoáng sản (than, dầu, quặng sắt, kim loại màu,...) ở phần phía Tây của Liên bang Nga là
Câu 51. Ranh giới tự nhiên giữa hai châu lục Á - Âu trên lãnh thổ nước Nga là:
Câu 52. Phần lớn địa hình ở phần phía Đông lãnh thổ Liên bang Nga là:
Câu 53. Ý nào sau đây không đúng với phần phía Đông của LB Nga?
Câu 54. Nhận định nào sau đây đúng với phần phía Đông của LB Nga?
Câu 55. Liên bang Nga không tiếp giáp với quốc gia nào sau đây?
Câu 56. Nhận định nào sau đây không đúng với phần phía Tây của LB Nga?
Câu 57. Loại khoáng sản nào sau đây không có nhiều ở dãy núi U-ran?
Câu 58. Dãy núi U-ran giàu các loại khoáng sản như
Câu 59. Khí tự nhiên của Liên bang Nga có trữ lượng đứng
Câu 60. Quặng sắt của Liên bang Nga có trữ lượng đứng thứ mấy trên thế giới (năm 2004)?
Câu 61. Trữ lượng quặng kali của Liên bang Nga đứng thứ mấy trên thế giới (năm 2004)?
Câu 62. Nước có trữ lượng than đá đứng thứ ba trên thế giới (năm 2004) là:
Câu 63. Nước nào sau đây có trữ lượng dầu mỏ đứng thứ bảy trên thế giới (năm 2004)?
Câu 64. Nước có trữ lượng khí tự nhiên đứng đầu thế giới (năm 2004) là:

đáp án Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 8: Liên Bang Nga (có đáp án) phần 1

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 33C
Câu 2BCâu 34D
Câu 3CCâu 35C
Câu 4CCâu 36D
Câu 5ACâu 37D
Câu 6BCâu 38D
Câu 7DCâu 39D
Câu 8CCâu 40B
Câu 9BCâu 41B
Câu 10DCâu 42C
Câu 11ACâu 43D
Câu 12CCâu 44B
Câu 13CCâu 45C
Câu 14DCâu 46B
Câu 15CCâu 47D
Câu 16BCâu 48D
Câu 17CCâu 49C
Câu 18CCâu 50C
Câu 19CCâu 51A
Câu 20CCâu 52B
Câu 21DCâu 53D
Câu 22DCâu 54D
Câu 23BCâu 55D
Câu 24BCâu 56B
Câu 25DCâu 57D
Câu 26CCâu 58C
Câu 27BCâu 59A
Câu 28ACâu 60D
Câu 29BCâu 61C
Câu 30CCâu 62D
Câu 31CCâu 63B
Câu 32DCâu 64D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X