Lợn được nuôi chủ yếu ở

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Lợn được nuôi chủ yếu ở

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Qua sát lược đồ 8.10 SGK/73, chú ý sự phân bố của các loại cây trồng, vật nuôi của Liên Bang Nga. Ta thấy, lợn
được nuôi chủ yếu ở Đồng bằng Đông Âu.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X